WATAK DAN PERWATAKAN

WATAK


Pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan cara berinteraksi sesama 
watak dan alam.  
PERWATAKAN


Pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman .

No comments:

Post a Comment