UJI MINDA
1. Antara berikut yang manakah bukan mengenai perwatakan?
A. Pelaku
B. Pengerak cerita
C. Pemuzik
D. Mempunyai kisah disebaliknya

2. Watak apakah yang bertentangan dengan watak protagonis?
A Watak Bulat
B  Watak Pipih
C Watak Dinamik
D Watak Antagonis

3. Watak Ahmad dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung ialah?
A Watak Dinamik
B Watak Antagonis
C Watak Pipih
D Watak Bulat

4.Apakah pekerjaan yang dilakukan Ahmad dalam Kasut Kelopak Jantung?
A Penyanyi
B Tukang Kaut
C Pengutip cili
D Pemandu Lori

5. Antara berikut merupakan sikap Cikgu Haron kecuali
I garang                                                ii manja
ii prihatin                                               iv lembut

A ii dan iv
B ii dan iii
C I dan iii
D ii dan iv

No comments:

Post a Comment